ثبت نام در مسابقه

ثبت نام فردی

انتخاب نوع ثبت نام

نوع گروه یا نحوه ثبت نام خود را در مسابقه پیش رو انتخاب کنید

ثبت نام فردی

ثبت نام فردی فقط در مسابقه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر نفر

ثبت نام گروهی

10 درصد تخفیف (حداقل تعداد اعضای گروه: 3 نفر) یا ثبت کد تخفیف سازمانی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر نفر

New Report

Close